Opis produktu

PRZEKAŹNIK BISTABILNY BR-11

PRZEKAŹNIK BISTABILNY BR-11 przeznaczony jest do włączania lub wyłączania odbiornika np. oświetlenia, za pomocą równolegle połączonych włączników impulsowych lub dzwonkowych.

Gdzie warto zastosować PRZEKAŹNIK BISTABILNY?

 • na małych i dużych klatkach, przejściach schodowych,
 • na korytarzach,
 • w salonach i sypialniach (gdy chcemy z różnych miejsc sterować jednym źródłem światła).

PRZEKAŹNIK może współpracować z nieograniczoną liczbą włączników niepodświetlanych i ograniczoną liczbą włączników podświetlanych:

 • włączniki podświetlane neonówką (1 mA) < 5 szt.
 • włączniki podświetlane LED (0,1 mA) < 50 szt.

Obudowa niepalna (ABS V0)

Przycisk TEST/MODE do wyboru funkcji oraz testu poprawności podłączenia instalacji

Ekologiczne opakowanie

 

PRZEKAŹNIK BISTABILNY BR-11 realizuje jedną z dwóch funkcji, którą można wybrać za pomocą przytrzymania przycisku TEST-MODE:

 • I funkcja (standardowa) – impuls w przedziale 40 ms…2 s powoduje włączanie lub wyłączanie odbiornika, natomiast impuls dłuższy niż 2s powoduje włączenie odbiornika na określony czas ustawiony potencjometrem (możliwość wyłączenia odbiornika za pomocą łącznika),
 • II funkcja – impuls w przedziale 40 ms…2 s powoduje włączenie odbiornika na określony czas ustawiony potencjometrem (możliwość wyłączenia odbiornika za pomocą łącznika), natomiast impuls dłuższy niż 2s powoduje włączenie lub wyłączenie odbiornika.

Krótkim naciśnięciem przycisku TEST-MODE włączamy lub wyłączamy odbiornik – funkcja TEST.

Czas opóźnienia wyłączenia można ustawić w jednym z trzech przedziałów czasowych:

 • 1 s…60 s
 • 1 s…6 min
 • 1 s…60 min

Sygnalizacja świetlna (LED):

 • zielony LED, aby sygnalizować obecność napięcia zasilania 230 VAC na zaciskach N-L
 • czerwony LED, aby sygnalizować zwarcie styków 1-2, informacja przy programowaniu
 • niebieski LED, aby sygnalizować zwarcie styków 2-3, informacja przy programowaniu

 

Przede wszystkim podłączenie PRZEKAŹNIKA BISTABILNEGO BR-11 może wykonać wyłącznie osoba uprawniona do obsługi instalacji elektrycznych. Należy pamiętać o prawidłowym doborze zabezpieczeń.

 

Instrukcja obsługi