Opis produktu

AUTOMAT SCHODOWY ST-10

AUTOMAT SCHODOWY ST-10 przeznaczony jest do włączania oświetlenia, na określony czas np. na klatkach schodowych, korytarzach, itp. oraz jako przekaźnik realizujący różne funkcje czasowe (np. zakres 0…6 s).

AUTOMAT SCHODOWY ST-10 stosowany jest :

 • w instalacji 3-żyłowej (wrażliwej na blokadę przycisku impulsowego tzw. “zapałką”)

 • w instalacji 4-żyłowej (niewrażliwej na blokadę przycisku impulsowego tzw. “zapałką”)

 • do sterowania oświetlenia zasilanego dowolnym napięciem AC, DC mniejszym niż 250 V

Styki przekaźnika GALWANICZNIE odseparowane, aby umożliwić wiele kombinacji

Duży prąd rozruchowy (100A)

Obudowa niepalna (ABS)

Ekologiczne opakowanie

Przycisk TEST/MODE do wyboru funkcji oraz testu poprawności podłączenia instalacji

 

AUTOMAT ST-10 umożliwia wybór funkcji w zależności od rodzaju instalacji:

INSTALACJA 3- ŻYŁOWA:

 • uruchamianie odbiornika za pomocą przycisku impulsowego – reakcja na wciśnięcie,

 • ustawiane czasy działania w zakresach: 0…6 s, 0…6 min, 0…60 min,

 • każde wciśnięcie przycisku impulsowego przedłuża czas działania odbiornika,

 • I funkcja – włączenie (wyłączenie) odbiornika na określony (ustawiony) czas,

 • II funkcja – I funkcja z dodatkową informacją, o zbliżającym się końcu ustawionego czasu (wyłączenie odbiornika i ponowne włączenie 10s przed końcem czasu świecenia),

INSTALACJA 4-ŻYŁOWA:

 • uruchamianie odbiornika za pomocą przycisku impulsowego – reakcja na wciśnięcie i puszczenie przycisku,

 • ustawiane czasy działania w zakresach: 0…6 s, 0…6 min, 0…60 min,

 • każde wciśnięcie przycisku impulsowego przedłuża czas działania odbiornika,

 • I funkcja – włączenie (wyłączenie) odbiornika na określony (ustawiony) czas,

 • II funkcja – I funkcja z dodatkową informacją, o zbliżającym się końcu ustawionego czasu (wyłączenie odbiornika i ponowne włączenie 10s przed końcem czasu świecenia),

 • III funkcja – II funkcja z dodatkową opcją “serwis” (przytrzymanie przycisku impulsowego przez czas dłuższy niż 10s powoduje włączenie odbiornika na czas 30min, aby umożliwić pracę obsłudze budynku).

 

Sygnalizacja świetlna (LED):

 • zielony LED, aby sygnalizować obecność napięcia zasilania 230 VAC na zaciskach N-L,
 • czerwony LED, aby sygnalizować zwarcia styków 1-2, informacja przy programowaniu,
 • niebieski LED, aby sygnalizować zwarcia styków 2-3, informacja przy programowaniu.

 

Przede wszystkim podłączenie AUTOMATU SCHODOWEGO ST-10 może wykonać wyłącznie osoba uprawniona do obsługi instalacji elektrycznych. Należy pamiętać o prawidłowym doborze zabezpieczeń.

 

Instrukcja obsługi