Opis produktu

AUTOMAT SCHODOWY ST-10

AUTOMAT SCHODOWY ST-10 przeznaczony jest do włączania lub wyłączania oświetlenia, na określony czas za pomocą wielu równolegle połączonych przycisków dzwonkowych.

Gdzie warto go zastosować?

 • na klatkach schodowych,
 • na korytarzach,
 • w ciągach komunikacyjnych itp.

Jakie odbiorniki można podłączyć?

 • obciążenie rezystancyjne,
 • lampy:
  • żarowe,
  • halogenowe,
  • jarzeniowe,
  • energooszczędne i LED.

AUTOMAT ST-10 umożliwia wybór funkcji w zależności od rodzaju instalacji

INSTALACJA 3- ŻYŁOWA:

 • uruchamianie odbiornika za pomocą przycisku impulsowego – reakcja na wciśnięcie,
 • ustawiane czasy działania w zakresach: 0…6 s, 0…6 min, 0…60 min,
 • I funkcja – włączenie (wyłączenie) odbiornika na określony (ustawiony) czas,
 • II funkcja – I funkcja z dodatkową informacją, o zbliżającym się końcu ustawionego czasu (wyłączenie odbiornika i ponowne włączenie 10s przed końcem czasu świecenia),

INSTALACJA 4-ŻYŁOWA:

 • uruchamianie odbiornika za pomocą przycisku impulsowego – reakcja na wciśnięcie i puszczenie przycisku,
 • ustawiane czasy działania w zakresach: 0…6 s, 0…6 min, 0…60 min,
 • każde wciśnięcie przycisku impulsowego przedłuża czas działania odbiornika,
 • I funkcja – włączenie (wyłączenie) odbiornika na określony (ustawiony) czas,
 • II funkcja – I funkcja z dodatkową informacją, o zbliżającym się końcu ustawionego czasu (wyłączenie odbiornika i ponowne włączenie 10s przed końcem czasu świecenia),
 • III funkcja – II funkcja z dodatkową opcją “serwis” (przytrzymanie przycisku impulsowego przez czas dłuższy niż 10s powoduje włączenie odbiornika na czas 30min, aby umożliwić pracę obsłudze budynku).

ZALETY AUTOMATU SCHODOWEGO ST-10

 • krótki czas reakcji na przyciśnięcie <40 ms,
 • krótki czas gotowości do następnego przyciśnięcia >200 ms,
 • duża moc łączeniowa – 16 A (4000 W), 250 V AC,
 • znamionowy pobór mocy – 0,5 W,
 • duży prąd rozruchowy – odporność na prąd udarowy 100 A,
 • styki przekaźnika wykonawczego (jeden styk zwierny – NO, jeden styk rozwierny – NC) galwanicznie odseparowane, aby umożliwić połączenia w różnych konfiguracjach,
 • funkcja TEST, aby sprawdzić poprawność podłączenia instalacji,
 • czas opóźnienia wyłączenia można ustawić w jednym z trzech przedziałów czasowych:
  • 0 s…6 s
  • 0 s…6 min
  • 0 s…60 min
 • sygnalizacja świetlna (LED):
  • zielony LED, aby sygnalizować obecność napięcia zasilania 230 V AC na zaciskach N-L
  • czerwony LED, aby sygnalizować zwarcie styków 1-2, informacja przy programowaniu
  • niebieski LED, aby sygnalizować zwarcie styków 2-3, informacja przy programowaniu
 • montaż na szynie DIN TH35.

 

Przede wszystkim podłączenie AUTOMATU SCHODOWEGO ST-10 może wykonać wyłącznie osoba uprawniona do obsługi instalacji elektrycznych. Należy pamiętać o prawidłowym doborze zabezpieczeń.

 

Instrukcja obsługi