AUTOMATY ZMIERZCHOWE

to urządzenia przeznaczone do samoczynnego załączania odbiorników z chwilą zapadnięcia zmierzchu i wyłączania ich o świcie.
Wystarczy światłoczuły element elektroniczny (czujnik), trochę elektroniki i przekaźnik (lub inny element wykonawczy) i już gotowe.
Aby wyprodukować przyzwoity automat zmierzchowy, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • jaki typ odbiornika będzie miał być załączany/wyłączany?
 • jakiej mocy będzie załączany odbiornik?
 • jaki jest prąd rozruchowy odbiornika?
 • czy jest możliwa regulacja „przyjazna” dla ludzkiego wzroku?
 • czy będzie konieczne wielokrotne korygowanie raz ustawionej nastawy?
 • przy jakiej wartości natężenia oświetlenia ma być załączany odbiornik, a przy jakiej wyłączany?
 • jak istotne są oszczędności energii elektrycznej pobranej przez odbiornik?
 • na ile istotne jest, aby załączanie i wyłączanie odbiornika było możliwie optymalne?
 • czy urządzenie ma pracować bezawaryjnie wiele lat, czy to mniej istotne?

Pytania można by jeszcze mnożyć.
Dlatego zaprojektowaliśmy, skonstruowaliśmy i produkujemy automaty zmierzchowe, które odpowiadają pozytywnie na zadane pytania. W tym celu zastosowaliśmy:

CZUJNIKI ELEKTRONICZNE

o charakterystyce logarytmicznej, zbliżonej do charakterystyki ludzkiego wzroku. Jeśli nie zamieścilibyśmy opisanej podziałki na tarczy potencjometru, to można by domniemywać, że jest to charakterystyka liniowa. Można to porównać do urządzeń akustycznych. Do regulacji głośności stosuje się potencjometry o charakterystyce logarytmicznej. Zapewnia to fizyczne odczucie, że kiedy obracamy gałkę głośności, natężenie dźwięku narasta liniowo. Wyobraźmy sobie, że do regulacji siły głosu w odbiorniku radiowym użyty zostałby potencjometr liniowy (lub układ elektroniczny realizujący taką funkcję). Wówczas zmiany natężenia dźwięku przy kręceniu gałką głośności w jednym przedziale byłyby bardzo małe, w innym bardzo duże. Zapewne użytkownik nie byłby zadowolony z takiej regulacji.

Wracając do światła, jeśli przyjmiemy, że zakres regulacji ma wynosić np.: 1…1000 lx, to przy potencjometrze liniowym mamy nastawy:

 • koniec skali potencjometru – 1000 lx,
 • 1/2 skali potencjometru – 500 lx,
 • 1/4 skali potencjometru – 250 lx,
 • 1/10 skali potencjometru – 100 lx,
 • początek skali – 1 lx.

Aby włączanie i wyłączanie oświetlenia było energooszczędne, należy ustawić próg zadziałania czujnika zmierzchowego w okolicach 10 lx, przy skali liniowej praktycznie nie ma takiej możliwości.
Natomiast jeżeli przyjmiemy skalę logarytmiczną w zakresie 1…1000 lx to mamy nastawy:

 • koniec skali – 1000 lx,
 • 2/3 skali – 100 lx,
 • 1/2 skali – 31,6 lx,
 • 1/3 skali – 10 lx,
 • początek skali – 1 lx.

Przy tej skali możemy precyzyjnie regulować poziom natężenia oświetlenia, zgodny z naszym odczuciem wzrokowym.
Warto przy tym wiedzieć, że przykładowe wartości natężenia oświetlenia są następujące:

 • księżyc w pełni – ok. 0,2 lx,
 • pod lampą uliczną w nocy ok. 15 lx,
 • pomiędzy lampami ulicznymi w nocy ok. 10 lx,
 • w bezchmurny dzień, ok. 30 min po wschodzie i ok. 30 min przed zachodem słońca to ok. 100 lx,
 • w pochmurny dzień, ok. 1 godz po wschodzie i ok. 1 godz przed zachodem słońca to ok. 100 lx,
 • czasem wieczór lub zmierzch trwają jeszcze dłużej,
 • pochmurny dzień to 500 do 1500 lx,
 • w bezchmurny letni środek dnia np. w czerwcu to ok. 90 000 lx.

Oczywiście wartości te są orientacyjne, bo każdy dzień jest inny, ale dają wyobrażenie o skali zjawiska.

PRZEKAŹNIKI

renomowanej firmy OMRON typ G5RL-1-E-HR o prądzie 16 A i chwilowym prądzie rozruchowym 100 A, sprawdzonym podczas eksploatacji z różnymi odbiornikami, aby można było być pewnym, że przy załączeniu odbiornika nie zostanie na stałe w tej pozycji („styki przekaźnika skleją się”) i trzeba będzie „stukać śrubokrętem lub szczotką”, aby go wyłączyć.
STEROWANIE PRZEKAŹNIKIEM wykonawczym optymalne z punktu widzenia przekaźnika, przy różnych napięciach zasilania i różnej temperaturze pracy.

INFORMACJE LED

w związku z tym że wschód i zachód słońca są zjawiskami wolno zmiennymi oraz załączenie i wyłączenie przekaźnika odbywa się z pewnym opóźnieniem, należy dostarczyć niezbędnych informacji na temat relacji: aktualne (mierzone za pomocą czujnika) i nastawione natężenie oświetlenia oraz stanu przekaźnika.

OPÓŹNIENIE ZADZIAŁANIA

niezależnie od histerezy, która eliminuje krótkotrwałe, duże zmiany natężenia oświetlenia.

HISTEREZĘ

niezbędną przy wolno zmiennych sygnałach.

LISTWY ZACISKOWE

z „windą” zapewniające pewne i stabilne połączenie z przewodami elektrycznymi.

OBUDOWY

spełniające odpowiedni stopień ochrony w zależności od miejsca zainstalowania i przyjazne dla montera.

OBUDOWY W PUSZKACH:

 • czytelny opis podłączeń i informacje LED,
 • czujnik „patrzący” w górę, bo takie światło należy analizować,
 • możliwie duża przestrzeń w puszce na wprowadzenie przewodów,
 • prosty dostęp do listwy zaciskowej,
 • proste wprowadzenie przewodów do puszki,
 • prosty montaż na ścianie.

OBUDOWY NA SZYNĘ:

 • możliwie najwęższa – czyli jeden moduł,
 • czytelny opis podłączeń i jednoznaczne informacje LED,
 • łatwy montaż.

CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE

o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki ludzkiego wzroku

 • odporne na zakłócenia zewnętrzne elektryczne i atmosferyczne,
 • o odpowiednim stopniu ochrony (IP65) i przyjaznym montaż,
 • dopuszczalnym możliwie długim przewodem podłączeniowym – do 1000 m,
 • pomiarem światła z góry i wyeliminowanym wpływie światła bocznego.

AUTOMATY ZMIERZCHOWE używane są do załączania i wyłączania odbiorników różnego rodzaju.
Ponieważ załączanie i wyłączanie odbywa się cyklicznie raz na dobę, czyli 365(6) razy w ciągu roku, nieprawidłowe sterowanie tymi odbiornikami powoduje konkretne straty finansowe, ekologiczne itp. często większe albo znacznie większe (przy dużej mocy załączanych odbiorników) niż koszt zakupu dobrego AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO.

WSZYSTKIE nasze AUTOMATY ZMIERZCHOWE posiadają 3 LATA GWARANCJI.

Instrukcje obsługi Automatów Zmierzchowych

 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-21
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-31-1
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-31-2
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-41-2
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-41-3
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-41-4
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-42-2
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-42-3
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-42-4
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-43-2
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-43-3
 • Automat czujnik wyłącznik Zmierzchowy TS-43-3
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-51-2
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-51-3
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-51-4
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-52-2
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-52-3
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-52-4
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-53-2
 • Automat czujnik wyłącznik zmierzchowy TS-54-2